02126292028

برای مشاوره با ما تماس بگیرید

بررسی ارور های ماشین لباس شویی ال جی

تعمیراتو24 – نماینده تعمیرات مجاز لوازم خانگی در تهران

ارورهای ماشین لباسشویی ال جی اطلاعات مفیدی را از مشکلات ماشین لباسشویی در اختیار شما قرار می دهد. در ادامه به بررسی ارور های ماشین لباسشویی ال جی می پردازیم تا با دانستن مفاهیم و مفهوم کد های خطا در لباس شویی ال جی به راحتی بتوانید متوجه مشکل دستگاه خود شوید و در نتیجه قادر به رفع آنها خواهید بود.

بررسی ارور های ماشین لباس شویی ال جی

ارور های ماشین لباس شویی ال جی را می توان به طور کلی به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول خطاها یا ارور هایی که به دلیل اشتباهات استفاده کننده است ماشین لباسشویی مثل( نبستن صحیح درب لباسشویی) یا به علت شرایطی مانند خرابی شیر آب، قطعی آب و غیره اتفاق می‌افتد. دسته دوم نیز به ایراداتی که به دلیل نقص فنی در ماشین لباس شویی اتفاق می‌افتد مثل( خراب شدن برد دستگاه) مربوط می شوند.
لیست خطاهای ماشین لباسشویی ال جی

در ادامه در مدل های لباس شویی دارای صفحه نمایشگر به بررسی ارور های ماشین لباسشویی ال جی پرداخته ایم. ارور های لباس شویی ال جی در تمام مدل ها مختلف یکسان هستند، مثلا: علت نمایش ارور UE در ماشین لباس شویی ال جی ۹، ۸ و ۷ کیلو یکسان بوده و در نهایت راه‌حل‌های یکسانی دارند. همچنین ارورهای لباس شویی ال جی بدون صفحه نمایشگر، بصورت چشمک زن چراغ های LED دستگاه است که با استفاده از دفترچه راهنمای لباس شویی ال جی می توانید معانی هر یک را پیدا کنید.

 

ارور یا کدخطا OE لباس شویی ال جی

ارور oe لباس شویی ال جی به معنی ایراد در تخلیه آب است. زمانی که ارور OE در لباس شویی ال جی ظاهر می شود، کد ارور OE در لباس شویی هایی که نمایشگر LCD دارند به شکل علامت ارور oe در لباسشویی ال جی و در لباس شویی هایی که نمایشگر LED دارند به شکل ارور oe در ماشین لباسشویی ال جی نمایان می شود.

در هنگام بروز ارور یا کد خطا OE در لباس شویی ال جی باید موارد زیر بررسی شوند:

 • پمپ تخلیه (۱۶۰Ω∼۱۷۷Ω)
 • برد دستگاه
 • فیلتر پمپ تخلیه
 • هیدرواستات و شلنگ رابط به درام
 • ارتفاع (کمتر از یک متر) شیلنگ تخلیه دستگاه
 • سیم کشی دستگاه

ارور یا کد خطا IE لباس شویی ال جی

ارور IE در لباس شویی ال جی به معنی ایراد در ورودی آب به داخل دستگاه است. زمانی که در لباسشویی ال جی خطای IE ظاهر می شود، کد ارور IE در لباس شویی هایی که نمایشگر نمایشگر LCD دارند به شکل  علامت ارور ie در لباسشویی ال جی و در لباس شویی هایی که نمایشگر LED دارند، به شکل ارور ie در لباسشویی ال جی نمایان می شود. می تواند علت بروز ارور IE  به دلیل مشکل  در شیلنگ آب ورودی و آب منزل و اجزای لباس شویی مثل برد، شیر برقی و… باشد.

در هنگام بروز ارور یا کد خطا IE در لباس شویی ال جی باید موارد زیر بررسی شوند:

 • شیر برقی (۲kΩ∼۸kΩ)
 • برد دستگاه
 • اتصالات آب ورودی
 • فیلتر شیر برقی
 • سیم کشی دستگاه
 • فشار آب ورودی دستگاه
 • آب ورودی دستگاه

ارور یا کدخطا UE لباس شویی ال جی

ارور UE ماشین لباس شویی ال جی به نداشتن تعادل در دستگاه اشاره دارد. زمانی که ارور UE در ماشین لباس شویی ال جی ظاهر می شود، علامت UE در لباس شویی های ال جی که نمایشگر LCD دارند به صورت علامت ارور ue در لباسشویی ال جی است و کد ارور ue در لباس شویی هایی که نمایشگر LED دارند به شکل ارور ue ماشین لباسشویی ال جی نمایان می شود.

در زمان بروز ارور یا کد خطا UE در لباس شویی ال جی باید موارد زیر بررسی شوند:

 • شیب (بیش از °۱) دستگاه بعد از نصب
 • برد دستگاه
 • جنس و نوعالباس درون دیگ (جین و …)
 • کوچیک یا کم بودن حجم بار درون دیگ
 • روتور و استاتور
ارور های ماشین لباس شویی ال جی
پیشنهاد میکنیم: مقاله علت لرزش ماشین لباسشویی را مطالعه کنید.

ارور یا کد خطا dE لباس شویی ال جی

ارور dE در لباس شویی ال جی هنگامی اتفاق می افتد که درب دستگاه به خوبی بسته نشده باشد. زمانی که ارور de در لباس شویی ال جی ظاهر می شود، کد خطای de ر لباس شویی هایی که نمایشگر LCD دارند با علامت های علامت ارور de در لباسشویی ال جی و ارور de در لباس شویی ها ال جی که نمایشگر LED دارند به شکل ارور de در لباسشویی ال جی  نمایان می شود.

در زمان بروز ارور یا کد خطا  dE لباس شویی ال جی باید موارد زیر بررسی شوند:

 • برد دستگاه
 • پنل جلوی دستگاه
 • لولای دستگاه
 • محل نصب میکروسوئیچ درب
 • زبانه در دستگاه
 • اتصالات و سیم کشی
 • میکروسوئیچ درب

ارور یا کد خطا tE لباس شویی ال جی

ارور TE لباس شویی ال جی به ایراد سنسور دستگاه، هیتر و یا المنت  آن مربوط می شود. ارور TE در ماشین لباس شویی ال جی به شکل ارور te در نمایشگر لباسشویی ال جی در نمایشگر نمایش داده می شود. در زمان بروز ارور یا کد خطا TE در لباس شویی ال جی باید موارد زیر بررسی شوند:

 • برد دستگاه
 • هیتر (۲۴٫۷Ω∼۲۸٫۰Ω)
 • سیم کشی و اتصالات
 • ترمیستور (۴۴kΩ∼۵۳kΩ)

ارور یا کد خطا FE لباس شویی ال جی

ارور FE لباس شویی ال جی به ایراد آبگیری بیش از حد لباس شویی ال جی مربوط می شود. علامت این خطا در لباس شویی ال جی به شکل ارور fe در نمایشگر لباسشویی ال جی

در نمایشگر دستگاه نمایش داده می شود. در زمان بروز ارور یا کد خطا FE در لباس شویی ال جی باید موارد زیر بررسی شوند:

 • برد دستگاه
 • اتصالات و سیم کشی
 • شیر برقی ورودی دستگاه (۲kΩ∼۸kΩ)
 • هیدرواستات و شلنگ رابط به درام

ارور یا کد خطا PE لباس شویی ال جی

خطای PE در ماشین لباس شویی ال جی به معنی مشکل در سنسور تشخیص سطح آب دستگاه می باشد که به شکل علامت ارور pe در نمایشگر لباسشویی ال جی در نمایشگر نمایش داده می شود. در زمان بروز ارور یا کد خطا PE در لباس شویی ال جی باید موارد زیر بررسی شوند:

 • برد دستگاه
 •  سیم کشی و اتصالات برق
 • شلنگ رابط به درام و هیدرواستات

ارور یا کد خطا CE لباس شویی ال جی

بروز ارور CE در لباس شویی ال جی به دلیل اتصال کوتاه در موتور دستگاه است. این ارور لباس شویی ال جی در نمایشگر دستگاه به صورت علامت ارور ce در نمایشگر لباسشویی ال جی  ظاهر می شود. در زمان بروز ارور یا کد خطا  CE در لباس شویی ال جی باید موارد زیر بررسی شوند:

 • برد دستگاه
 • استاتور هر کدام ۸Ω∼۱۱Ω
 • سیم کشی و اتصالات

ارور یا کد خطا LE لباس شویی ال جی

ارور LE لباس شویی ال جی در  هنگامی که موتور قفل می کند به صورت علامت ارور یا کد خطا LE لباس شویی ال جی نمایش داده می شود. در زمان بروز ارور LE در لباس شویی ال جی باید موارد زیر را بررسی کنید:

 • استاتور
 • اتصالات و سیم کشی
 • روتور
 • برد دستگاه
 • میکروسوئیچ درب

 ارور یا کدخطا SE یا ۵E لباس شویی ال جی

خطا SE لباس شویی ال جی که بر روی صفحه نمایشگر لباس شویی به صورت ۵e نیز خوانده می شود، مربوط به خطای سنسور بوده که  نیاز به تعمیرات جدی دستگاه است؛ اما قبل از انجام هر کاری، راحت ترین کار ممکن ریست کردن لباس شویی را در نظر داشته باشید.

 • ابتدا لباس شویی را خاموش کرده و از برق بکشید.
 • بگذارید دستگاه به مدت ده دقیقه در همین حالت بماند و سپس آن را مجددا به برق وصل کنید.
 • ماشین لباس شویی را دوباره روشن نموده و مجددا سیکل شست و شو را  استارت کنید.

در صورتی که همچنان ارور ۵E لباس شویی ال جی ظاهر شد،دستگاه خود برای تعمیرات آماده کنید.

 اروریا کدخطا PF در لباس شویی ال جی

ارور PF به علت وجود ایرادات در تغذیه برق دستگاه نمایش داده می شود. کد خطایPF در  ماشین لباس شویی ال جی شاید به علت اختلال در برق رسانی به دستگاه و قطع برق در میانه سیکل شست و شو، خرابی محافظ یا سه راهی و یا ایراد از سیم کشی دستگاه رخ دهد. در صورتی که سیکل شست و شو را مجددا استارت کنید، باید کد خطا PF در لباس شویی ال جی  برطرف شده و از بین برود. در غیر اینصورت باید با تکنسین متخصص در زمینه تعمیرات ماشین لباس شویی ال جی مشورت نمایید.

 ارور  یا کد خطا AE لباس شویی ال جی

بروز کد خطا AE در ماشین لباس شویی ال جی بر وجود نشتی در ماشین لباس شویی ال جی دلالت دارد. برای رفع این ارور در لباس شویی ال جی باید دستگاه را برق بکشید و تمامی مجاری آب را مورد بررسی قرار دهید. در صورتی که لوله ای پاره و یا آسیب دیده بود علت وجود نشتی در لباس شویی است، و باید آن را تعویض کنید. اگر عیب یابی و یافتن نشتی موفقیت آمیز نبود، با مرکز تعمیراتو۲۴ تماس حاصل فرمایید.

ایستاگرام تعمیراتو ۲۴، راهنمای شما هستیم که اگر لوازم خانگیتان خراب شد، غم به دلتان راه ندهید.
‎تعمیرات تخصصی / تامین قطعات اورجینال و ارسال
می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید و درخواست تکنسین جهت، بازدید و تعمیر ماشین لباس شویی نمایید.

دسته بندی ها

پربازدیدترین ها

نظرات

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده − 5 =

مطالب مرتبط